Nazywam się Agata Kalina

Jestem pedagogiem, surdologopedą, terapeutą karmienia oraz dogoterapeutą. Ukończyłam szkolenie z zakresu badania noworodków Skalą Oceny Zachowań Noworodka NBAS Brazeltona oraz certyfikowane szkolenie Developmental Baby Massage Petera Walkera.

Prowadzę Fundację Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali” w Poznaniu oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Cali Mali”.

Na stałe współpracuję z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząc zajęcia dla studentów studiów magisterskich oraz podyplomowych na kierunkach Logopedia kliniczna oraz Neurologopedia.

Stworzyłam certyfikowany program pracy dla terapeutów oraz nauczycieli „LogoSensoryka” oraz Holistyczny Program Terapii Karmienia „Oswojenie ma znaczenie”, które od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem oraz popularnością.

Od wielu lat pracuję z najmłodszymi Dziećmi oraz ich Rodzinami w tzw. terapii karmienia. Jestem mamą na potrójnym etacie.

 

Nazywam się Aleksandra Kaczyńska

Jestem neurologopedą, pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, terapeutą koncepcji RCM – Argentina, terapeutą metody J.Brondo, terapeutą taktylnym, terapeutą karmienia, diagnostą i terapeutą w zakresie APD. Od wielu lat zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w nurcie holistycznego podejścia. Pracuję jako terapeuta na intensywnych turnusach neurologopedycznych i rehabilitacyjnych, realizując między innymi sensoryczno-motoryczne treningi karmienia. Stale rozwijam swoją wiedzę z tego zakresu praktykując pod okiem specjalistów z Polski oraz całego świata.

Prywatnie jestem mamą chłopca z wyzwaniami żywieniowymi i zapaloną kucharką 😉